Student Information - Информации за ученикот

Please complete this application form in English.
Ве молиме пополнете ја апликацијата за прием на англиски јазик.

Ве молиме прикачете фотографија од ученикот.
Upload New Photo?

Photographs should be standard passport format (head-shot). This photograph will be used for the student’s school identification card, as such, photographs need to be of suitable format.

Сегашно одделение/сегашна година:
Пријава за одделение/година:
За учебната година:
Квартал
Колку долго ќе останете во Македонија?

Student Name – Име на ученикот

Име
Презиме
Прекар
Средно име

Permanent Address – Домашна адреса

Улица
Град
Држава
Држава
Поштенски број

Living Address (If different from permanent address.) – Адреса на живеење (доколку се разликува од домашната адреса)

Улица
Град
Држава
Држава
Поштенски број

Домашен тел. (со позивен код)
Мобилен тел. (со позивен код)
E-mail адреса
Датум на раѓање:
Пол

Place of Birth

Град
Држава на раѓање
Државјанство 1
Државјанство 2
Мајчин јазик 1
Мајчин јазик 2
Матичен број (Македонски државјани)
Број на пасош (странски државјани)